Intellectueel eigendom

© 2015 Western Union Holdings Inc. Alle rechten voorbehouden

De Western Union naam, het logo en verwante handelsmerken en servicemerken in eigendom van Western Union Holdings Inc., zijn gedeponeerd en/of worden gebruikt in de VS, Canada en veel andere landen. Alle andere verwijzingen naar handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaar.

HET GEBRUIK, HET KOPIËREN OF HET REPRODUCEREN VAN DE HANDELSMERKEN OF LOGO'S VAN WESTERN UNION OP DEZE SITE, ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WESTERN UNION, IS STRENG VERBODEN.